Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
 
 Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư 03/02/2009 | 18:24:21

Ngày 28/5/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. 
Thêm bình luận ở đây:

Họ tên
Email
 

Khoảng cách

Thuộc khoảng

Thuộc cung

Tốt/Xấu

Tìm hiểu thêm về thước lỗ ban
 
Nam Nữ

 

Ngày sinh