Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
 
 Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 30/09/2009 | 10:29:18

Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất,giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư


 

Thêm bình luận ở đây:

Họ tên
Email
 

Khoảng cách

Thuộc khoảng

Thuộc cung

Tốt/Xấu

Tìm hiểu thêm về thước lỗ ban
 
Nam Nữ

 

Ngày sinh