Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
 
 Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
Môi giới kinh doanh bất động sản cần điều kiện gì? 01/12/2008 | 10:41:21

Hỏi: Tôi muốn thành lập doanh nghiệp, trong đó có kinh doanh môi giới bất động sản. Vậy xin hỏi, pháp luật có yêu cầu điều kiện không? - Vũ văn Minh (Hà Đông - Hà Nội)


Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 139/2007/NĐ -CP ngày 5.9.2007 của Chính phủ thì ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

 

Thêm bình luận ở đây:

Họ tên
Email
 

Khoảng cách

Thuộc khoảng

Thuộc cung

Tốt/Xấu

Tìm hiểu thêm về thước lỗ ban
 
Nam Nữ

 

Ngày sinh