Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
 
 Đang xử lý, xin vui lòng đợi...
Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh BĐS 16/06/2009 | 09:30:11

Tôi và một số người bạn đang định cùng nhau chung tiền kinh doanh bất động sản. Tôi muốn hỏi trước khi kinh doanh trong lĩnh vực này chúng tôi phải có những điều kiện gì? Quang Tiến (Hà Nội)


Luật số 63/2006/QH11 về kinh doanh bất động sản do Quốc hội ban hành ngày 29-6-2006 quy định tại điều 8 về Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản  như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 dưới đây.

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

3. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Như vậy, để việc kinh doanh bất động sản đúng pháp luật các anh phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản. Vốn pháp định đối với kinh doanh bất động sản là 6 tỷ.

LS. Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Hà Nội)

Thêm bình luận ở đây:

Họ tên
Email
 

Khoảng cách

Thuộc khoảng

Thuộc cung

Tốt/Xấu

Tìm hiểu thêm về thước lỗ ban
 
Nam Nữ

 

Ngày sinh